اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

مسکو: هر کاری که ممکن است برای اطمینان از نتیجه مثبت مذاکرات وین انجام می‌دهیم