گمرک: ۱۰ میلیون دُز واکسن جانسون اند جانسون و فایزر آماده ورود به کشور است