۴ میلیون تن کالای اساسی در کمرگ مانده است/ معیشت مردم به سختی می‌گذرد