تحریم‌ها بدون مذاکره لغو نمی‌شوند/ باید به میز مذاکرات برجام برگردیم