شگرد عجیب قاچاقچیان؛ جاسازی مواد مخدر در فرش و بادام زمینی +فیلم