جایزه ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومانی برای استارت آپ‌ها

جایزه ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومانی برای استارت آپ‌ها