اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

افرادی باید سکان را به دست بگیرند که عمیقا به حجاب اعتقاد دارند/ حجاب‌زدایی در اینستاگرام در دستور کار قرار گرفته است