اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

اگر وزرا در مسیر درست حرکت نکنند مجلس ورود خواهد کرد/ دولتمردان مردم را عصبانی‌تر نکنند