پیش‌بینی آینده بازار سرمایه/ آیا شاخص، سقف قبلی خود را می‌زند؟