اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

توصیه رسولی به سران قوا: از سطح غر زدن و وعده‌ دادن عبور کرده و برنامه عملی ارائه کنید