تعمیر و فروش سیستم های مخابراتی …محلول ضد عفونی و ماسکباطری ساز سیار مکانیک سیار امداد …انجام کلیه خدمات صادرات و واردات

مدیرعامل مخابرات: تعرفه‌های رومینگ تنها در صورت خروج از کشور برای مشترکان محاسبه می‌شود