آلودگی هوا رکورد زد/ آبان؛ آلوده‌ترین ماه تهران از نظر ذرات معلق

آلودگی هوا رکورد زد/ آبان؛ آلوده‌ترین ماه تهران از نظر ذرات معلق