ویروس دلتا خطرناک‌تر است یا اومیکرون؟/ کرونا به پایان خود نزدیک می‌شود؟

ویروس دلتا خطرناک‌تر است یا اومیکرون؟/ کرونا به پایان خود نزدیک می‌شود؟