بالارفتن هزینه کشور‌های همسایه افغانستان برای مواجهه با مهاجران افغان