داروی ضدکرونای مولنوپیراویر برای فرزندآوری عارضه جدی دارد/ به شرایط هشدار در آنفلوانزا نزدیک شده‌ایم

داروی ضدکرونای مولنوپیراویر برای فرزندآوری عارضه جدی دارد/ به شرایط هشدار در آنفلوانزا نزدیک شده‌ایم