آیت الله صافی گلپایگانی: اینکه با بسیاری از کشور‌ها قهر باشیم صحیح نیست