فرماندار اصفهان: اعتراضات تقصیر دولت روحانی است!

فرماندار اصفهان: اعتراضات تقصیر دولت روحانی است!