اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

امیرعبداللهیان: چنانچه طرف آمریکایی همین مسیر روز‌های گذشته را پیش ببرد، توافق در دسترس است