سه شنبه, ۲۹ خرداد, ۱۴۰۳ / 18 June, 2024


ماجرای اختربین ترکیه ای و پیشبینی سقوط هلیکوپتر حامل ابراهیم رئیسی چیست؟
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ / سایت روزیاتو / اجتماعی

ماجرای اختربین ترکیه ای و پیشبینی سقوط هلیکوپتر حامل ابراهیم رئیسی چیست؟

ایلایدا آشکین اختربین 28 ساله ترکیه ای است که در فروردین ماه تاریخ دقیق سانحه سقوط هلیکوپتر حامل ابراهیم رئیسی را پیشبینی کرد.