شنبه, ۲۶ خرداد, ۱۴۰۳ / 15 June, 2024


نگاهی به سابقه طولانی بریتنی اسپیرز در رابطه با مردان متا‌ٔهل
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ / سایت روزیاتو / ...

نگاهی به سابقه طولانی بریتنی اسپیرز در رابطه با مردان متا‌ٔهل

بریتنی اسپیرز به خاطر رابطه جدیدش با پل سولیز، نظافتچی سابقش که سابقه کیفری دارد و پدر 9 فرزند است در کانون توجهات قرار گرفته است.