وزیر صمت: می‌توان در سوریه محصول تولید و به کشور‌های عربی صادر کرد

وزیر صمت: می‌توان در سوریه محصول تولید و به کشور‌های عربی صادر کرد