هیأت‌ها در وین، از نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی دستور نخواهند گرفت

هیأت‌ها در وین، از نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی دستور نخواهند گرفت