حسینی: دولت سابق در اتاق‌های بسته تصمیم می‌گرفت/ علم‌الهدی: مردم به دولت جدید علاقه دارند

حسینی: دولت سابق در اتاق‌های بسته تصمیم می‌گرفت/ علم‌الهدی: مردم به دولت جدید علاقه دارند