اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

تسنیم از قول یک منبع امنیتی: بیش از ۱۲۰۰ نفر از عاملان مؤثر در اعتراضات اخیر شناسایی شده‌اند