اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

کجای دین گفته مرد قلچماق، دختر مردم را در ون پرت کند/  هیچکس بعد از دستگیری توسط گشت ارشاد نمی‌گوید خدا را شکر مرا ارشاد کردند