کیفیت هوای تهران در شرایط خطرناک / گروه‌های حساس از تردد در شهر بپرهیزند