رامین پرچمی در تلویزیون و رادیو ممنوع‌الحضور است؟

رامین پرچمی در تلویزیون و رادیو ممنوع‌الحضور است؟