دادگستری اصفهان: معترضان ۵ آذر در این استان به قید وثیقه آزاد شدند / شعب ویژه‌ای برای رسیدگی به پرونده این افراد تشکیل شده است

دادگستری اصفهان: معترضان ۵ آذر در این استان به قید وثیقه آزاد شدند / شعب ویژه‌ای برای رسیدگی به پرونده این افراد تشکیل شده است