مشکلات آموزش و پرورش دولت جدید/ از واکسیناسیون تا برنامه‌ریزی برای آمادگی روانی دانش‌آموزان