دانش آموزان استثنایی در کلاس‌های ۶ نفره حاضر می‌شوند