اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

فاصله طبقاتی تبدیل به شکاف طبقاتی شده است/ جامعه به سمت افسرده شدن حرکت می‌کند