برجام چگونه مسیر عضویت ایران در سازمان شانگ‌های را هموار کرد؟ / شبکه تلویزیونی CGTN دولت چین توضیح می‌دهد