اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

خاتمی با بیانیه دادن می‌خواهد خودش را نخود آش کند/ دشمنان خودشان را پشت الفاظ قشنگ پنهان می‌کنند