رویترز: سومین نفت‌کش حامل سوخت ایران، عازم لبنان شد