یک نماینده خطاب به رئیسی: رودربایستی را کنار بگذارید/ مافیای دلار را معرفی کنید

یک نماینده خطاب به رئیسی: رودربایستی را کنار بگذارید/ مافیای دلار را معرفی کنید