اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

دستور رئیسی برای بازنگری «حمایتی» در مصوبه دولت درباره حقوق بازنشستگان متوسط‌بگیر