آخرین گزارش رگولاتوری از سهم بازار اپراتورها منتشر شد