اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

هنوز مسائل پیچیده‌ای برای احیای برجام وجود دارد/ آنچه واشینگتن در پروژه برجام نوشته دست یافتنی نیست