اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

وزیر صمت راه اشتباهی می‌رود/ دولت، شرکت‌های خودروسازی را به باشگاه سیاسی تبدیل کرده است