اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

استفاده از ماسک در مدارس و مراکز آموزشی الزامی است؟