موافقت رهبر انقلاب با عفو و تخفیف مجازات بیش از ۳ هزار محکوم قضایی