اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

دانشگاه فردوسی مشهد: پیشنهاد حکم اخراج ۳ دانشجو در شورای بدوی انضباطی