اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

شرط مجلس برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی