ترافیک سنگین در راه‌های منتهی به تهران/ جاده‌های شمال قفل شد