آخرین آمار ویروس کرونا در ایران؛ ۶۱۳۱۳۵۶ نفر مبتلا و ۱۳۰۱۲۴ نفر فوتی

آخرین آمار ویروس کرونا در ایران؛ ۶۱۳۱۳۵۶ نفر مبتلا و ۱۳۰۱۲۴ نفر فوتی