رفع ابهام تحویل کارنامه به ولی دانش‌آموز/ خزعلی: تفاوتی بین پدر و مادر در امور تحصیلی فرزندان وجود ندارد