روزنامه جمهوری اسلامی: صداوسیما به سبک «قاجار» خبررسانی می‌کند

روزنامه جمهوری اسلامی: صداوسیما به سبک «قاجار» خبررسانی می‌کند