اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

افراد را مجبور به مهاجرت می‌کنند و انگ بی‌وطنی به آنها می‌زنند/ می‌گویند هر کس نخواست، پاسپورت بگیرد