چالش‌های استخدام طلبه‌ها در مدارس/ علی صوفی: ابتدا عملکرد روحانیون در دانشگاه‌ها را اعلام کنید، بعد به فکر مدارس باشید

چالش‌های استخدام طلبه‌ها در مدارس/ علی صوفی: ابتدا عملکرد روحانیون در دانشگاه‌ها را اعلام کنید، بعد به فکر مدارس باشید