ازدحام شدید زائرین در فرودگاه امام خمینی (ره) +فیلم